Parametri PELETI LIKE
DOLŽINA (mm) 13,6
PREMER (mm) 6,1
VLAGA % 5,81
KALORIČNA VREDNOST MJ/KG 17,3
GOSTOTA NASUTJA KG/m3 638
PEPEL % 0,56

Standard ENplus A1
Karakteristike Like peletov
Ponudnik ali proizvajalec peletov je dal izvesti test ustreznosti v laboratorij in testirani vzorec peletov je izpolnjeval zahteve standarda ENplus A1. Sprotnega nadzora nad dejanskim doseganjem tega standarda pri teh peletih praviloma ni.
Standard ENplus A2
Karakteristike Heat peletov
Ponudnik ali proizvajalec peletov je dal izvesti test ustreznosti v laboratorij in testirani vzorec peletov je izpolnjeval zahteve standarda ENplus A2. Sprotnega nadzora nad dejanskim doseganjem tega standarda pri teh peletih praviloma ni, zato lahko pride do odstopanj.

Parametri PELETI HEAT
DOLŽINA (mm) 16,6
PREMER (mm) 6,1
VLAGA % 6,87
KALORIČNA VREDNOST MJ/KG 16,8
GOSTOTA NASUTJA KG/m3 621
PEPEL % 0,71

Parameter Enota ENplus A1 ENplus A2 ENplus B Standardna metodologija
Premer mm 6 ± 1 ISO 17829
Dolžina mm 3,15 < L ≤ 40 4) ISO 17829
Vsebnost vode w% 2) ≤ 10 ISO 18134
Vsebnost pepela w% 3) ≤ 0,7 ≤ 1,2 ≤ 2,0 ISO 18122
Mehanska trdnost w% 2) ≥ 98,0 5) ≥ 97,5 5) ISO 17831-1
Fina frakcija (<3,15 mm) w% 2) ≤ 1,0 6) (≤ 0,5 7)) ISO 18846
Temperatura pelet °C ≤ 40 8)
NCV kWh/kg ≥ 4,6 9) ISO 18125
Gostota Kg/m3 2) 600 ≤ BD ≤ 750 ISO 17828
Dodatki w% 2) ≤ 2 10)
Dušik w% 3) ≤ 0,3 ≤ 0,5 ≤ 1,0 ISO 16948
Žveplo w% 3) ≤ 0,04 ≤ 0,05 ISO 16994
Klor w% 3) ≤ 0,02 ≤ 0,03 ISO 16994
Temperatura °C ≥ 1200 ≥ 1100 CEN/TC 15370-1
Arzen Mg/kg 3) ≤ 1 ISO 16968
Kadmij Mg/kg 3) ≤ 0,5 ISO 16968
Krom Mg/kg 3) ≤ 10 ISO 16968
Baker Mg/kg 3) ≤ 10 ISO 16968
Svinec Mg/kg 3) ≤ 10 ISO 16968
Živo srebro Mg/kg 3) ≤ 0,1 ISO 16968
Nikelj Mg/kg 3) ≤ 10 ISO 16968
Cink Mg/kg 3) ≤ 100 ISO 16968

Standard ENplus
Razlaga k opombam v tabeli
Razlaga k opombam v tabeli:

1) pepel, ki nastane pri 815 ° C 2) Ob dobavi. 3), anhidrid. 4) je lahko največ 1% peletov med 40 in 45 mm dolžine. Nobeden pelete ne sme biti daljši od 45 mm. 5) obremenitev v prevoznih sredstvih (vozila, ladje) na proizvodni liniji. 6) v tovarni ali pri nakladanju vozil za dobavo končnim odjemalcem 7) pri polnjenju peletov v 15kg vrečke ali v zapečatene velike vreče Big Bag 8 ) pri nakladanju vozil za dobavo potrošnikom 9) ustreza 16,5 MJ / kg 10) višina dodatkov v proizvodnji je omejena na 1,8% m, višine dodatkov, ki se uporabljajo po proizvodnji (npr. prevleka olja), je omejena na 0,2%.

Vir: Spletna stran ENplus